Den första fastigheten köptes 2001 och bolaget har idag fastigheter i Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Fastighetsportföljen, tio fastigheter, omfattar lokaler i attraktiva lägen för butiker, kontor och andra företag. Totalt rör det sig i dagsläget om 55 000. Vår affärsidé är att i möjligaste mån skräddarsy lokalerna efter våra hyresgästers behov och intresse.

Scroll to Top