Om KW AB

Kenneth Wikström Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar och förädlar fastigheter i främst Norrland. Vår idé är att så långt det är möjligt skräddarsy lokalerna efter kundernas behov och intresse. Vi vet att tiderna förändras och att det ibland krävs förändringar för att ett företag ska ha möjligheten att utvecklas. Den första fastigheten köptes 2001 och bolaget har idag fastigheter i Luleå, Skellefteå, Umeå och Östersund. Fastighetsportföljen, tio fastigheter, omfattar lokaler i attraktiva lägen för butiker, kontor och andra företag. Totalt rör det sig i dagsläget om 30 000 m2. Vår affärsidé är att i möjligaste mån skräddarsy lokalerna efter våra hyresgästers behov och intresse.

Telefon: 070 - 573 85 25 - Bostad: 090 - 12 23 25 - kenneth@kennethfastigheter.com