Klimatsmart

Idag finns inget modernt fastighetsbolag som inte tänker miljösmart. Det är helt enkelt ett måste, inte bara föra att världen i stort behöver det, utan för att individen i smått mår bra av det. Dessutom är vinsten dubbel, då ett miljösmart synsätt alltid är ett ekonomiskt bättre alternativ. Att anlita miljöcertifierade underleverantörer är självklart. Investeringar i effektivare värme och kylanläggningar, i bättre isolering, hållbarare material och säkrare el ger vinster för både fastighetsägare och hyresgäster.

För Kenneth Wikström fastigheter AB är en klimatsmart filosofi viktigt, då vi vet att våra hyresgäster värdesätter det.

Telefon: 070 - 573 85 25 - Bostad: 090 - 12 23 25 - kenneth@kennethfastigheter.com